Velkommen

Boligselskabet Holstebro

Afdeling 10, Asa-/Jættegården

Afdeling 10 Asagården/Jættegården er opført i perioden 1965 til 1970.

 

Afdelingen består af 21 blokke med 444 stk. 2-5 rums boliger i etagebyggeri.

 

De 3 boligselskaber i ”gamle” Holstebro Kommune har gennem de seneste år oplevet, at udlejningssituationen har været meget vanskelig, idet der slet ikke har været en efterspørgsel efter almene familieboliger, der kunne modsvare fraflytningen fra disse.

 

Det er boligselskabernes helt klare opfattelse, at den nuværende udlejningssituation har karakter af noget mere langvarigt/ permanent set i lyset af forventningerne til erhvervsudviklingen samt befolkningstilvæksten i Holstebro Kommune i de kommende år.

 

Der er enighed om, at problemet med lejetab fortsat primært vil være i Trekantsområdet – Skjoldgården (Lejerbo), Asa-/Jættegården (Boligselskabet Holstebro) og Jætte-/Midgården (Boligselskabet Sct. Jørgen).

 

Boligselskaberne har gennem det sidste år haft flere drøftelser med Holstebro Kommune, det være sig både på det administrative plan og det politiske plan.

 

Der har desuden været møder med Landsbyggefonden, der har udmøntet sig i, at de 3 boligorganisationer har udarbejdet

 

Helhedsplaner for de respektive afdelinger, med henblik på løsningsforslag af mere permanent karakter.

 

Helhedsplanerne danner grundlag for handleplaner for regulering af antallet af almene familieboliger i området set i lyset af de forholdsvis store tab, der er og har været ved lejeledighed.